Logo Starline

Algemene voorwaarden

Bij Starline Midden B.V. (nader te noemen “Starline”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt via www.starlinemidden.nl. Starline acht een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.Dat betekent onder andere dat: Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring.Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.Starline is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik maken van onze diensten of informatievoorzieningen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of informatievoorziening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar lang beveiligd bewaard, tenzij u klant wordt en wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een correcte opvolging van toekomstige bestellingen.

  Afhandeling bestelling/informatieaanvraag

  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of informatie aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Zij kunnen contact met u opnemen voor een goede afhandeling van uw contactaanvraag via onze website. Onze partners en transporteurs houden zich ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

  Reclame

  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, ontwikkelingen, promo’s en diensten per e-mail. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Contactformulier

  Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

  Cookies

  Op onze website maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

  Publicatie

  Wij publiceren uw klantgegevens niet.

  Beveiliging

  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigingen van uw gegevens

  Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.